Plan-Social

پلن ورودی از شبکه اجتماعی

تایید بازدید و وردی های ارسالی توسط وب سایت گوگل انلایز


1-افزایش 100% ورودی از سایت های شبکه های اجتماعی
فیس بوک - اینستاگرام - تلگرام - گوگل پلاس -توئیتر
2-افزایش بازدید کننده با آی پی خارجی
3-افزایش بازدید کننده با آی پی ایرانی
مقدار بازدید تضمین شده روزانه بین 500 تا 2 هزار بازدید
این پلن برای وب سایت هایی که نیاز دارند ورودی از سایت های شبکه اجتماعی دارند کاربرد دارد