Plan-Google

پلن ورودی گوگل + سئو

تایید بازدید و وردی های ارسالی توسط وب سایت گوگل انلایز


+ تمام امکانات پلن سئو وب سایت
+ تمام امکانات پلن افزایش ورودی گوگل
1- افزایش رنک گوگل برای کلمات کلیدی
2- افزایش ورودی گوگل به وب سایت شما
مدت زمان اجرا بر اساس شرایط وب سایت
3 الی 6 ماه
برای تمام وب سایت هایی که می خواهند در نتایج جستجوی گوگل واقعی دیده شوند می باشد

پلن حرفه ای ورودی گوگل

تایید بازدید و وردی های ارسالی توسط وب سایت گوگل انلایز


1-ارسال ورودی بر اساس کلمه کلیدی 1الی 3 کلمه
2-ارسال ورودی از موتور جستجوی گوگل
3-افزایش واقعی بازدید ورودی گوگل
4-افزایش بازدید کننده با آی پی خارجی
5-افزایش بازدید کننده با آی پی ایرانی
6-بهبود رتبه الکسا و رنک الکسا ایرانی و خارجی
مقدار بازدید روزانه بین 700 الی 3000 هزار بازدید متغییر
بازدید کاربران در طول شبانه روز متغییر و با توجه به شرایط سایت ارسال میشود
ورودی های ارسالی از طریق گوگل انالیز سایت خود میتوانید مشاهده کنید
این پلن برای وب سایت هایی که میخواهند در صفحه اول گوگل بر اساس بازه زمانی مشخصی رنک بگیرند ورودی گوگل به صورت واقعی100 درصد میباشد

پلن اقتصادی ورودی گوگل

تایید و صحت بازدید و وردی های ارسالی توسط وب سایت گوگل انلایز به صورت لحظه ای و روزانه و هفتگی و ماهانه


بازدید کاربران در یک زمان مشخص ارسال میگردد
1-ارسال ورودی بر اساس کلمه کلیدی 1 الی 2 عدد
2-تعدادکلیک روی لینک داخلی محدود میباشد
3-ارسال ورودی از موتور جستجوی گوگل
4-افزایش واقعی بازدید سایت و بازدید ورودی گوگل
5-افزایش بازدید کننده با آی پی خارجی
6-افزایش بازدید کننده با آی پی ایرانی

این پلن فاقد رتبه الکسا میباشد
مقدار بازدید روزانه بین 500 الی 1000 بازدید متغییر
این پلن برای وب سایت هایی که از بازدید کمی برخوردار هستند و نیاز به افزایش ورودی گوگل به صورت واقعی دارند
جهت وب سایت هایی که میخواهند در صفحات اول گوگل دیده شوند مناسب نیست
ورودی این نوع بازدید تنها توسط امار گیر گوگل آنالیز قابل مشاهده میباشد
برای تمام وب سایت هایی که می خواهند ورودی گوگل بر اساس کلمه کلیدی و کشور بازدید کننده در گوگل انالیز داشته باشند

پلن پایه ورودی گوگل

تایید بازدید و وردی های ارسالی توسط وب سایت گوگل انلایز


1-افزایش بازدید کننده با آی پی خارجی
2- افزایش بازدید کننده با آی پی ایرانی
مقدار بازدید تضمین شده روزانه بین 200 عدد ماهانه 6000 بازدید
بازدید در ابعاد خیلی کم میباشد مناسب جهت رنک گوگل نمیباشد